Umut etmek, mutlu olmak demektir. (Alain)

1 Ekim 2015 Perşembe

Bel, Bellemekbel 
Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı. 

bahar geldi memleketime (1)
Bellemek
Bel denilen araçla toprağı işlemek, aktarmak

İğratluk 
imece usulü çalışmak            Köyümüzde ( Zeno Akköse'de) Şubat ayı sonlarında BELLEMEKLER (mevsimi) başlardı.
Her aile toprağını bellerdi (işlerdi). İşin tek başına yetiştirilemeyeceği durumlarda gönüllü komşular toplanırdı, yani iğratlukla (imeceyle) işler bitirilirdi.
İgratluklar eğlence vesilesi olurdu.

***

***
bellemek (I) 
nsz
1. nsz Öğrenip akılda tutmak
"Sözümü dinleyiniz, dediklerimi belleyiniz!" - N. F. Kısakürek
2. Öğrenmek
"Ben yüzme belleyemem mi?" - O. Kemal
3. Sanmak
"Yumuşak, sabırlı, şefkatli bir insan bellemişsin." - H. Taner
bellemek (II) 
-i
1. -i Bel denilen araçla toprağı işlemek, aktarmak

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=BELLEMEK
***
Aboskal


Abaskal, Ziraatle ilgili bir terimdir. Yanyana gelen  bir grup çiftçi, tarlanın alt köşesinden başlayarak  sırayla çapalama veya belleme işlemi yapmasına verilen isimdir. Mesela bayır bir arazide tarla belleyen ırgat, bel demirlerinin doğanından iki elleriyle tutarak  aynı anda, iki elleriyle ayağa kaldırırlar ve süratle  torağa saplarlar. Belin küpüsüne basarak demirin sonuna kadar toprağa saplanmasını sağlarlar.Sonrasında eller doğanda olduğu halde sağ ayakla belin küpüsüne basılaraktan ileri geri ritmik hareketlerle toprak gevşetilir. sonrasında aynı anda demirleree yüklenilip sağ ayak yardımıyla  toprak at üst edilir.

Bir adım geri atılıp kuru toprağa tekrar bel demirleri saplanır. Tıpkı horan teper gibi belleme işlemi devam eder.

 Bellerken dikkat edilmesi gereken şey toprağın alt üst edilmesidir. kurumuş toprak bellenince atttan simsiyah toprak çıkar.Bir aboskal alınıp birkaç metre bellenir. Sonra tarlanın dibine inilerek, yeni bir aboskala başlanır. Bu çok ağır ve zahmetli iş. İmece usulü yapılınca adeta bir eğlenceye dönüşür. Amma akşama doğru   kollarda can, ayaklarda derman kalmaz.

 Niye uzun uzun anlattım derseniz;  Atüst edilmiş toprağa VOL denir. Belin tutma sapına Doğan denir.

http://www.karalahana.com/karadeniz-forum/


* İmece
İmece, bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılması. 
Köyün herhangi bir sorununun giderilmesi karar verilmişse, köydeki her ev iş gücü açığını karşılamak zorundadır. Eğer para da toplanacaksa buna salma denir. 
Bir konu için para toplanması karar alınışsa, her ev ölçüsü oranında maddi katkı yapmak zorundadır. İmece köy veya küçük kasabalarda yazılı olmayan hukuka dayalı, herkes tarafından kabul gören bir dayanışma örgütüdür.

http://www.turkcebilgi.com/imece

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder