2 Aralık 2015 Çarşamba

Keser, çekiç, balyoz, testere, hızar


keser    
a. Tahta, ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı çelik araç.


Çekiç


Çekiç, çivi çakmak ve benzeri işlerde kullanılması yanında, madenleri dövmede de istifade edilen madeni bir alet. Ekseri sapı tahtadan, bir ucu tokmaklı, bir ucu yassı madenden yapılan bir el aletidir. Bir şeyi çakmak, dövmek, yassılaştırmak, ezmek için kullanılır.
Balyoz

balyoz: Taş kırma, kazık çakma vb. işlerde kullanılan, çok iri, iki ucu az keskin, ağır çekiç, varyos.
testere

 Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik araç. Üzerinde yapacağı işe göre ya da kesilen gerece göre değişik biçimde dişler bulunan özel çelikten lama.


Metal testere
 hızar    Far. ¬ar¥s 
a. Tahta ve kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı. (Kol gücü ile çalışan)1 yorum: